Konferencja organizowana jest w ramach Tygodnia Bibliotek. Skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Problematyka wydarzenia jest odpowiedzią na zgłaszane przez Państwa potrzeby dotyczące realizacji podstawy programowej oraz aktualnych problemów nastolatków. Podsumujemy wpływ nauczania zdalnego na uczniów oraz przygotujemy się na ich powrót do szkół. Zapoznamy Państwa z ofertą edukacyjną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w ramach wspomagania placówek oświatowych.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, potwierdzony otrzymaniem imiennego ZAŚWIADCZENIA
Termin: 12 maja, godzina 14:30 - 16:00

wydarzenie w formie online

ZAPISZ SIĘ!