Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych m. Chełma i powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego do uczestnictwa  w nowej sieci Wsparcia i Samokształcenia Nauczycieli Doradca zawodowy (DoZa).

Celem sieci DoZa jest rozwój warsztatu pracy osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkołach i placówkach poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz analiza dobrych praktyk, a także:

  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
  • doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie kompetencji uczestników,
  • wypracowanie nowych rozwiązań,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy między uczestnikami,
  • dzielenie się nowinkami książkowymi, ciekawymi narzędziami, sprawdzonymi scenariuszami,
  • tworzenie bazy wiedzy o dobrych praktykach np. w zakresie pracy z uczniem o SPE, współpracy z pracodawcami, motywowania uczniów itp.,
  • inne tematy zgodne z potrzebami grupy.

Miejsce: stacjonarnie w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie, zdalnie na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji oraz online na platformie BigBlueButton.

Termin: r. szk. 2023/2024 - z możliwością kontynuacji.

Koordynator: Katarzyna Kalita, katarzyna.kalita@bpchelm.pl, 82 562 24 81.

Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, uczestnicy otrzymują CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań.

 

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności do włączenia się w działania naszej Sieci!
Celem naszych sieciowych działań jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.
Dołącz do nas! Dziel się swoją wiedzą i cyfrowymi doświadczeniami z pracy w szkole! Zdobywaj nowe umiejętności!
Udział w Sieci jest BEZPLATNY, uczestnicy otrzymują CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań

Kontakt: cztik@bpchelm.pl, bpchelm@gmail.com, 82/562 24 81 
Koordynator: Magdalena Machowicz

 

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi formami pracy biblioteki oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
KREATYWNY BIBLIOTEKARZ

Dostęp: tylko dla uczestników sieci 

Czas trwania: rok szkolny 2023/2024

E-mail do kontaktu: kreatywnybpchelm@gmail.com

Na zakończenie roku szkolnego 2023/2024 każdy aktywny uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w pracach sieci.