Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tworzeniem interaktywnych arkuszy dydaktycznych.

Tworzone w programie wizer.me materiały mogą być wykorzystywane na lekcji jako wprowadzenie do tematu, jako praca domowa lub test sprawdzający wiedzę uczniów.