Kurs dla wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności tworzenia grafiki.

Prowadzący: Marta Kozieł