Adresaci: nauczyciele wszystkich specjalności

Cel: wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów

Czas trwania: 2020/21 (z możliwością kontynuacji)

Kontakt: cztik@bpchelm.pl, bpchelm@gmail.com, 82/562 24 81

Koordynator: Magdalena Machowicz

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

 Cele:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci,
  • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia
  • poszerzanie kompetencji uczestników,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Dostęp: tylko dla uczestników sieci 

Czas trwania: rok szkolny 2020/2021