Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do włączenia się w tworzenie naszej nowej Sieci "Uczę nowocześnie".
Celem funkcjonowania sieci jest wzajemne wsparcie poprzez, dzielenie się wiedzą, wymianę doświadczeń, samokształcenie oraz rozwijanie kompetencji w obszarze wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. 
Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, zakończony CERTYFIKATEM.

SIEĆ BĘDZIE AKTYWNA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021 (SZCZEGÓŁY W HARMONOGRAMIE).

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności do włączenia się w działania naszej Sieci!
Celem naszych sieciowych działań jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.
Dołącz do nas! Dziel się swoją wiedzą i cyfrowymi doświadczeniami z pracy w szkole! Zdobywaj nowe umiejętności!
Udział w Sieci jest BEZPLATNY, uczestnicy otrzymują CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań

Kontakt: cztik@bpchelm.pl, bpchelm@gmail.com, 82/562 24 81 
Koordynator: Magdalena Machowicz

 

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi formami pracy biblioteki oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
KREATYWNY BIBLIOTEKARZ

Dostęp: tylko dla uczestników sieci 

Czas trwania: rok szkolny 2020/2021

E-mail do kontaktu: kreatywnybpchelm@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 każdy aktywny uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w pracach sieci.