Ewidencja pracy nauczycieli bibliotekarzy w ramach pracy zdalnej 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcieliby usystematyzować  wiedzę na temat  prawa autorskiego w szkole: jak unikać naruszeń  oraz co oznacza dozwolony użytek w edukacji