Witamy na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Kursy e-learningowe dostępne na naszej platformie są BEZPŁATNE i CERTYFIKOWANE. Skierowane do nauczycieli, bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności. Tematyka kursów jest zróżnicowana. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Szczegółowe informacje: cztik@bpchelm.pl, tel: 82 562 24 81

 

 

Aktualności

(Nie ma żadnych tematów na tym forum)

Dostępne kursy

Urzekająco proste i pomysłowe narzędzie do szybkiego pozyskiwania przez nauczyciela błyskawicznej informacji zwrotnej. Dzięki niej, za pomocą wydrukowanych kart, możemy przeprowadzić szybką sondę w klasie lub mały test. Aplikacja jest bezpłatna.
Kurs dostępny na Platformie przez cały rok szkolny 2020/2021
Kurs zakończony certyfikatem!
Prowadząca: Magdalena Machowicz

Na kursie dowiesz się co to są kody QR, poznasz proste generatory do ich tworzenia oraz zastosowanie i sposób wykorzystania na lekcji! Kody QR to świetna propozycja do wprowadzenia nowego materiału, powtórzenia, przedstawienie definicji. To innowacyjny sposób na wprowadzenie elementu ciekawości, integracji i rywalizacji na lekcji. 

Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia kodów QR.

Zapisz się na kurs! Poznaj nowy wymiar edukacji!

Kurs omawia narzędzie do personalizacji filmów. Jest to uniwersalny program, który może być wykorzystywany przez nauczycieli niezależnie od nauczanego przedmiotu. Angażuje uczniów do dyskusji i dzielenia się swoimi wrażeniami, rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem poprzez użycie pytań sprawdzających. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą tworzyć atrakcyjne lekcje video.

Wirtualna przestrzeń na zasoby edukacyjne – jak ją zorganizować?

Chcesz tworzyć wirtualne tablice tematyczne w aplikacji Wakelet?
Nie wiesz jak organizować własne kolekcje edukacyjnych zasobów internetowych?  
Ten kurs jest dla Ciebie!

Krok po kroku poznasz zasady pracy i możliwości programu oraz pomysły na kolekcjonowanie i udostępnianie materiałów.

Kurs przybliża podstawowe zasady pracy w programie Wakelet, służącym do organizowania i udostępniania treści online w formie tematycznych kolekcji, które można osadzać na blogu, stronie internetowej lub współtworzyć z innymi.

TERMIN: 15-30 czerwca 2020 r.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które poszukują nowatorskich i atrakcyjnych narzędzi internetowych do prezentacji treści.
 Aplikacja Sway należy  do rodziny produktów Microsoft Office, po którą mogą sięgnąć posiadacze kont Microsoft. Sway otwiera nowy rozdział w historii prezentacji multimedialnych, stanowi rozwinięcie trendu określanego jako „digital storytelling” (cyfrowe opowiadanie historii) oraz wsparcie w innowacyjnej metodzie twórczości medialnej jakim jest np. reportaż multimedialny.

 


Kizoa umożliwia edytowanie zdjęć i  tworzenie kolaży, pokazów zdjęć i filmów wzbogaconych dodatkowymi efektami, animacjami, muzyką i tekstem. Gotowe prace można osadzić na stronach internetowych lub umieścić w serwisach społecznościowych.

 

Kurs skierowany jest do wszystkich chętnych nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać na swoich lekcjach innowacyjne e- komiksy i książeczki elektroniczne w programach Toon Doo i StoryBoard That. 

Czas trwania kursu: 14 godzin

Ewidencja pracy nauczycieli bibliotekarzy w ramach pracy zdalnej 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcieliby usystematyzować  wiedzę na temat  prawa autorskiego w szkole: jak unikać naruszeń  oraz co oznacza dozwolony użytek w edukacji

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do włączenia się w tworzenie naszej nowej Sieci "Uczę nowocześnie".
Celem funkcjonowania sieci jest wzajemne wsparcie poprzez, dzielenie się wiedzą, wymianę doświadczeń, samokształcenie oraz rozwijanie kompetencji w obszarze wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. 
Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, zakończony CERTYFIKATEM.

SIEĆ BĘDZIE AKTYWNA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021 (SZCZEGÓŁY W HARMONOGRAMIE).

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności do włączenia się w działania naszej Sieci!
Celem naszych sieciowych działań jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.
Dołącz do nas! Dziel się swoją wiedzą i cyfrowymi doświadczeniami z pracy w szkole! Zdobywaj nowe umiejętności!
Udział w Sieci jest BEZPLATNY, uczestnicy otrzymują CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań

Kontakt: cztik@bpchelm.pl, bpchelm@gmail.com, 82/562 24 81 
Koordynator: Magdalena Machowicz

 

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi formami pracy biblioteki oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
KREATYWNY BIBLIOTEKARZ

Dostęp: tylko dla uczestników sieci 

Czas trwania: rok szkolny 2020/2021

E-mail do kontaktu: kreatywnybpchelm@gmail.com

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 każdy aktywny uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w pracach sieci.