Witamy na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Kursy e-learningowe dostępne na naszej platformie są BEZPŁATNE i CERTYFIKOWANE. Skierowane do nauczycieli, bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności. Tematyka kursów jest zróżnicowana. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Szczegółowe informacje: cztik@bpchelm.pl, tel: 82 562 24 81

 

 

Aktualności

I spotkanie Sieci wsparcia i samokształcenia nauczycieli Cyfrowy Nauczyciel i Uczę Nowocześnie Nauczanie zdalne w edukacji szkolnej. Skuteczność w praktyce 27.11.2020 r. godzina 15:00

by Magdalena Machowicz -
Zapraszam na I spotkanie Sieci CYFROWY NAUCZYCIEL
Nauczanie zdalne w edukacji szkolnej. Skuteczność w praktyce
27.11.2020 r., godzina 15:00
Spotkanie odbędzie się w formie online na platformie clickmeeting. Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani zapisów. Wystarczy wejść w link: TUTAJ
 
Harmonogram spotkania:
Moduł I (prowadząca: Magdalena Praxmajer-Sienkiewicz)
1. Organizacja procesu edukacyjnego.
2. Warsztat pracy.
3. Platforma edukacyjna w praktyce.
4. Formy realizacji zajęć.
5. Przydatne narzędzia.

Moduł II (prowadząca: Elżbieta Pałczyńska- Prus)
Przykłady dobrej praktyki - realizacja zajęć z języka polskiego w klasach VII-VIII

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu lub zabraknie miejsc w pokoju webinarowym, udostępnię nagranie oraz materiały na naszej grupie.

Zapraszam do aktywnego udziału oraz kontaktu w razie jakichkolwiek pytań,
Magdalena Machowicz, koordynator Sieci CYFROWY NAUCZYCIEL, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie 

Available courses

Urzekająco proste i pomysłowe narzędzie do szybkiego pozyskiwania przez nauczyciela błyskawicznej informacji zwrotnej. Dzięki niej, za pomocą wydrukowanych kart, możemy przeprowadzić szybką sondę w klasie lub mały test. Aplikacja jest bezpłatna.
Kurs dostępny na Platformie przez cały rok szkolny 2020/2021
Kurs zakończony certyfikatem!
Prowadząca: Magdalena Machowicz

Kurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby w swoich lekcjach wykorzystywać nowoczesne technologie i wszelkie dobrodziejstwa jakie one niosą.
Celem kursu jest poznanie działania dwóch prostych generatorów chmur wyrazów oraz zdobycie umiejętności posługiwania się nimi w codziennej pracy nauczyciela.

Kurs jest otwarty bezterminowo, składa się z części instruktażowej i zadaniowej.
Treści kursu dotyczą tworzenia chmur wyrazów oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.
Kurs jest BEZPŁATNY, a ukończenie go potwierdzone CERTYFIKATEM.

ZAPRASZAM do wspólnej nauki!

Na kursie dowiesz się co to są kody QR, poznasz proste generatory do ich tworzenia oraz zastosowanie i sposób wykorzystania na lekcji! Kody QR to świetna propozycja do wprowadzenia nowego materiału, powtórzenia, przedstawienie definicji. To innowacyjny sposób na wprowadzenie elementu ciekawości, integracji i rywalizacji na lekcji. 

Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia kodów QR.

Zapisz się na kurs! Poznaj nowy wymiar edukacji!

Kurs omawia narzędzie do personalizacji filmów. Jest to uniwersalny program, który może być wykorzystywany przez nauczycieli niezależnie od nauczanego przedmiotu. Angażuje uczniów do dyskusji i dzielenia się swoimi wrażeniami, rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem poprzez użycie pytań sprawdzających. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą tworzyć atrakcyjne lekcje video.

Kizoa umożliwia edytowanie zdjęć i  tworzenie kolaży, pokazów zdjęć i filmów wzbogaconych dodatkowymi efektami, animacjami, muzyką i tekstem. Gotowe prace można osadzić na stronach internetowych lub umieścić w serwisach społecznościowych.

 

Kurs skierowany jest do wszystkich chętnych nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać na swoich lekcjach innowacyjne e- komiksy i książeczki elektroniczne w programach Toon Doo i StoryBoard That. 

Czas trwania kursu: 14 godzin

Ewidencja pracy nauczycieli bibliotekarzy w ramach pracy zdalnej 

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do włączenia się w tworzenie naszej nowej Sieci "Uczę nowocześnie".
Celem funkcjonowania sieci jest wzajemne wsparcie poprzez, dzielenie się wiedzą, wymianę doświadczeń, samokształcenie oraz rozwijanie kompetencji w obszarze wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. 
Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, zakończony CERTYFIKATEM.

SIEĆ BĘDZIE AKTYWNA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021 (SZCZEGÓŁY W HARMONOGRAMIE).

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności do włączenia się w działania naszej Sieci!
Celem naszych sieciowych działań jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.
Dołącz do nas! Dziel się swoją wiedzą i cyfrowymi doświadczeniami z pracy w szkole! Zdobywaj nowe umiejętności!
Udział w Sieci jest BEZPLATNY, uczestnicy otrzymują CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań

Kontakt: cztik@bpchelm.pl, bpchelm@gmail.com, 82/562 24 81 
Koordynator: Magdalena Machowicz

 

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi formami pracy biblioteki oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
KREATYWNY BIBLIOTEKARZ

Dostęp: tylko dla uczestników sieci 

Czas trwania: rok szkolny 2020/2021

E-mail do kontaktu: kreatywnybpchelm@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 każdy aktywny uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w pracach sieci.
Zapraszamy na VI Konferencję Skuteczne Nauczanie. W tym roku spotkanie będzie miało formę online, skupimy się na cyfrowych i kreatywnych narzędziach, które można wykorzystać w edukacji zdalnej. 
Konferencja odbędzie się 19 listopada w godzinach 13:00 - 15:30
Ilość miejsc ograniczona! Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia z uczestnictwa. 
Wykłady poprowadzą nauczyciele bibliotekarze z Centrum Zastosowań TIK (Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie)